WORLD O-SHU-KAI DENTO OKINAWA SHORIN-RYU KARATEDO KOBUDO FEDERATION

World O-Shu-Kai Federation (WOF) je celosvetová (medzinárodná) organizácia tradičného Okinawa Shorin-Ryu Karate a Okinawa Kobudo, založená Hanshi Kenyu CHINENOM (9.dan Shorin-Ryu Karate, 9.dan Okinawa Kobudo), ktorý je žiakom svetvo známych a uznávaných majstrov 20.storočia (Shuguro Nakazato, Katsuya Miyahira a Shinpo Matayoshi).

Cieľom celosvetovej federácie je hlavne rozvíjať a propagovať okinawské bojové umenia – Karate a Kobudo, a tiež okinawskú tradičnú kultúru. WOF má viac ako 250 dojo v takmer 30 krajinách po celom svete (Európa, Ázia, Afrika, Severná a Južná Amerika, Okinawa), kde sa pravidelne organizujú semináre a Gasshuku

Symboly O-SHU-KAI

 

Význam emblému O-Shu-Kai:

Emblém je symbolom organizácie World O-Shu-Kai Federation. Skladá sa z troch znakov do jedného grafického znaku. O SHU KAI znamená Asociáciu kráľovského výcviku. (O) – Kráľ, (SHU) – cvičenie, výcvik a (KAI) – asociácia, federácia. Prvý znak je veľmi dôležitý, pretože predstavuje kráľa Okinawy, ktorý žil v meste Shuri.

Význam emblému Okinawského Kobudo:

18 zlatých okvetných lístkov chryzantény zabezpečuje blahobyt. V strede zlatého pozadia je čierny trojramenný kríž, ktorý predstavuje štít Okinawskej kráľovskej dynastie Sho. Kríž symbolizuje zjednotenie troch kráľovstviev (Hozukan, Chuzan a Nanazan) do jedného.

 

Majster Kenyu CHINEN

Majster Kenyu Chinen sa narodil v roku 1944. Trénovať začal na Okinawe v roku 1959 pod jednými z najväčších majstrov svojej doby. Shorin-Ryu trénoval pod vedením Shugura Nakazato (10. Dan) a Katsuya Miyaharu (10. Dan), Okinawa Kobudo sa venoval pod legendou Kobudo, Shinpo Matayoshim (10. Dan) a častokrát bol označovaný ako jeho „student Number One“. V roku 1975 bol vyslaný do Euroóy s cieľom rozvoja a šírenia Shorin-ryu Karate a Okinawa Kobudo. Od roku 1976 žije spolu so svojou rodinou vo Francúzsku, v Paríži. Je oficiálnym predstaviteľom Shorin-ryu Karate a Okinawa Kobudo v Európe. V roku 1985 vydáva svetový bestseller „Kobudo d´Okinawa“ a v roku 1993 zakladá World O-Shu Dento Okinawa Shorin-ryu Karate Do Kobudo Federatiation (WOF) – medzinárodnú organizáciu združujúcu v sebě dve bojové umenia z Okinawy – Karate a Kobudo. Kenyu Chinen je nositeľom titulu Hanshi a držitelem stupňov 9. Dan Okinawa Shorin-ryu Karate a 9. Dan Okinawa Kobudo.

Rodokmeň OKINAWA KOBUDO v SR

Línia majstrov OKINAWA KOBUDO

Shinko MATAYOSHI

 • Zakladateľ systému Kobudo rodiny Matayoshi
 • Dal Okinawskému Kobudo súčasnú podobu
 • Prvý okinawský majster, ktorý robil ukážky Kobudo mimo Okinawu – roku 1915 v Tokiu
 • Prezentoval Kobudo pred princom Hirohitom v roku 1921 na Okinawe

Shinpo MATAYOSHI

 • Následník svojho otca, majstra Shinko Matayoshi
 • Zakladateľ prvej Kobudo organizácie na svete – roku 1958 (Kokusai Kobudo Renmei)
 • Držiteľ stupňa 10. Dan v Okinawa Kobudo
 • Jeden z dvoch najvýznamnejších majstrov Kobudo 20. storočia.

Kenyu CHINEN

 • Osobný, nejlepší žiak majstra Shinpo Matayoshi, nazývaný: “Matayoshiho student number 1”
 • Zakladateľ a prezident World O-Shu-Kai Okinawa Kobudo Federation (roku 1993)
 • Ako prvý priviedol Kobudo do Európy (roku 1976)
 • Autor bestselleru “Kobudo Okinawa” (roku 1985)
 • Držiteľ stupňa 9. Dan v Okinawa Kobudo

Alexander STANISZEW

 • Osobný žiak majstra Kenyu Chinena
 • Ako prvý priviezol Kobudo do Poľska (roku 1981)
 • Šéf Okinawa Kobudo v Poľsku
 • Držiteľ stupňa 6. Dan v Okinawa Kobudo
 • Zakladateľ a prezident Okinawa Kobudo v Polsku (od roku 1993)

Igor VAKOŠ

 • Žiak majstra Kenyu Chinena a Alexandera Staniszewa
 • Prezident Občianskeho združenia Kobudo Kai
 • Šéf-inštruktor Okinawa Kobudo na Slovensku
 • Priniesol Okinawa Kobudo na Slovensko
 • Držiteľ stupňa 3. Dan v Okinawa Kobudo
 • Držiteľ stupňa 3. Dan v Gendai Kobudo
 • Držiteľ stupňa 3. Dan v Okinawa Goju Ryu Karate