was successfully added to your cart.

Category

Uncategorized

Tanbo

By | Uncategorized | No Comments

Tanbo je dvojstopová palica. Niekedy sa môžeme stretnúť aj s názvom Nuntibo/Nuntebo. Práca s ňou sa podobá systému Arnis, alebo tiež Modern Arnis, aj keď je o niečo jednoduchší. V dnešnej dobe sa môžeme stretnúť s praktickým využitím Tanbo u policajných zložiek, ktoré túto zbraň používajú ako gumený, alebo drevený obušok. O používaní Tanbo sú záznamy v kronikách z 15. – 16. storočia. Podľa týchto záznamov sa však práca s Tanbo praktikuje „Koryu spôsobom“, čo znamenalo jednoduchý protiútok zameraný Katai (tvrdým) smerom na okamžitú elimináciu protivníka úderom do hlavy, alebo zlomením kostí. Viac sa využívajú švihové techniky, ktoré sú vzhľadom k dĺžke zbrane rýchle a efektívne. Cieľom takýchto švihov sú hlavne ruky, hlava, rebrá a podobne. Táto zbraň sa dá používať nielen v páre, ale aj samostatne. Pri párovom použití sa palice stávajú doslova predĺžením našich rúk a rýchlosť, ktorou sa dá vyvinúť pri našej obrane, je vskutku pozoruhodná. Blok a protiútok by mali splynúť v jednu neprerušovanú akciu. Nasledovať by potom mala rýchla smršť úderov, ktorá pošle protivníka k zemi. Pri zaháňacích technikách sme schopný okolo sebe vytvoriť nepreniknuteľnú bariéru z tvrdého dreva z ktorej vystreľujú nebezpečné údery. Pokiaľ Tanbo používame ako samostatnú zbraň, potom sa sebaobrana veľmi podobá na prácu s Hanbo. Aj preto je v systéme Kobudo Kwai VIP zaradená práve do systému s Hanbo na vyšších technických stupňoch. Môžeme s ňou súpera účinne blokovať, udrieť, ale aj zachytiť, zapáčiť, hádzať. Vďaka svojej dĺžke je ideálna pre boj na zemi a na transport súpera Hoci sú tieto zbrane jednoduché a relatívne malé, v rukách skúseného bojovníka predstavujú nebezpečnú výhodu. Musíme však mať neustále na pamäti, že Kobudo nie je len prostriedok sebaobrany, ale aj celoživotnú cestu sebazdokonaľovania.

Pripravil: Igor Vakoš

14. Winter Gasshuku 2018

By | Uncategorized | No Comments

Na prelome Novembra a Decembra sa opäť konalo každoročné Winter Gasshuku. Tento rok  sme absolvovali už 14. ročník, čo znamená, že nás najbližšie čaká výročný 15. ročník. Seminár prebiehal pod vedením Senseia Raoula Vogela (7. Dan IOGKF, Šéfinštruktor IOGKF Rakúsko). Asistovali mu Sensei Michal Macák (4. Dan IOGKF),  Sensei Igor Vakoš (4. Dan IOGKF),  Sensei Ilona Szöcs (4. Dan IOGKF)

Tréningy sa začali už v piatok večer, kedy sme so Senseiom Raoulom prechádzali základnú techniku s presunmi v suriashi. Nakoniec sme svoje vedomosti zlepšovali aj v práci v dvojiciach.

Sobotu a nedeľu sme okrem spoločných tréningov mali aj tréningy rozdelené podľa stupňov, aby sa všetci naučili čo najviac. Na spoločných tréningoch sme všetci vyskúšali svoju silu v práci s chishi. Taktiež sme absolvoval tri boje (myseľ, telo, duch) pri kata Sanchin.

Na rozdelených tréningoch sme si prehlbovali vedomosti od kata, kihon bunkai ale aj oyo bunkai až po ippon kumite. Vyššie pásy tiež absolvovali tréning kata Tensho, ktorá spolu s kata Sanchin patrí k esenciálnym kata Goju-ryu karate. Sensei Mike nám všetkým ukázal, že na kondícií vieme pracovať aj ak máme len málo voľného času. Dokázal to tréningom HIIT (High Intensity Interval Trening).

V nedeľu po seminári prebiehali skúšky do 2.Danu vrátane. Všetci úspešne absolvovali skúšky a Kobudo kai získalo dva nové 2.Dany (Peter Becza, Jozef Sýkora) a dva 1.Dany (Róbert Becza, Soňa Považanová). Taktiež uspelo niekoľko odhodlaných karatistov na žiackych stupňoch. Všetkým samozrejme blahoželáme a držíme palce na ceste Karate.

Termín: 30.11.2018 – 2.12.2018
Miesto: Gymnázium J. Hronca, Novohradská 3, Bratislava

 

 

Okinawa Kobudo – Varšava 2018

By | Uncategorized | No Comments

Posledný novembrový víkend sa ôsmi zástupcovia Kobudo Kai zúčastnili seminára Okinawa Kobudo v hlavnom meste Poľska, Varšave. Seminár prebiehal pod vedením senseia Kenyu Chinena (9. Dan Okinawa Shorin-ryu Karate a 9. Dan Okinawa Kobudo). Na tréningoch sa sensei Chinen zameral na základy. Vysvetľoval detaily práce s jednotlivými zbraňami, ako aj prácu bokov či kime v jednotlivých technikách. Predviedol tiež rozdiely, ktoré by mali byť viditeľne medzi farebnými a čiernymi pásmi v základnej technike.

Farebné pásy si mali možnosť pod jeho vedením vyskúšať bo, nunchaku tonkuwa. S každou zbraňou sa cvičilo hojo undo a kata. Čierne pásy doplnili túto zostavu ešte aj o joSensei nám znova predviedol, že roky a roky tréningu sú vidieť na jednoduchých veciach a nie je potrebné sa hnať na vysoké stupne či kata keď sa chceme zlepšovať .

Z Varšavy sme si odniesli veľa nových vedomostí, zážitkov a samozrejme utužené vzťahy s našimi zahraničnými priateľmi. Seminár navštívili okrem domácich Poliakov aj Česi, Nemci, Maďari a Francúzi.

Termín: 24.11.2018 – 25.11.2018 
Miesto: Varšava, Poľsko