All Posts By

senpai

PODPORTE NÁS 2% Z DANE AJ V TOMTO ROKU

By | Uncategorized | No Comments

VÁŽENÍ PRIATELIA, PODPORTE NÁS 2% Z DANE

Vopred Vám ďakujeme za darovanie 2% z dane pre náš klub. Budeme vďačný, keď informáciu o možnosti poukázania 2 % z dane dáte aj svojím priateľom a takto nám pomôžete rozvíjať náš klub. Prosím je dôležité aby sme o vašom poukázaní vedeli a mohli si sumu nárokovať u našej strešnej organizácie, preto nás kontaktujte
ĎAKUJEME !!!

Údaje, kam poukázať podiel zaplatenej dane:
Obchodné meno (Názov): Občianske združenie Kobudo Kai
IČO/SID: 30857333

V prípade akejkoľvek otázky či potreby pomoci sme tu pre Vás neváhajte nás kontaktovať.

AKO NA TO?

ZAMESTNANEC

 1. Do 15. februára 2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie  Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti-2023
 2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
 3. Do 31. marca 2023 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska alebo nám ich doneste na tréning a o všetko sa postaráme.
 4. Kópiu (scan, fotku) vyhlásenia nám prosím doručte do klubu aby sme si mohli nárokovať na vaše darované peniaze.

FYZICKÁ OSOBA

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

 1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.
 2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2022 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2023 buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka
  povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR). V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť.
 3. Kópiu (scan, fotku) časti daňového priznania, kde sa uvádza suma ktorú nám darujete, nám prosím doručte do klubu aby sme si mohli nárokovať na vaše darované peniaze.

PRÁVNICKÁ OSOBA

Ak ste právnická osoba:

 1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.
 2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2022 uplynie 31. marca 2023 a v tejto lehote je povinnosť daň aj zaplatiť.
 3. Kópiu (scan, fotku) časti daňového priznania, kde sa uvádza suma ktorú nám darujete, nám prosím doručte do klubu aby sme si mohli nárokovať na vaše darované peniaze.

ĎAKUJEME !!!

PODPORTE NÁS SVOJIMI 2% – 2021

By | Uncategorized | No Comments

VÁŽENÍ PRIATELIA, PODPORTE NÁS 2% Z DANE

Vopred Vám ďakujeme za darovanie 2% z dane pre náš klub. Budeme vďačný, keď informáciu o možnosti poukázania 2 % z dane dáte aj svojím priateľom a takto nám pomôžete rozvíjať náš klub.

ĎAKUJEME !!!

Zamestnanec

 1. Do 15. februára 2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti
 2. Vyplňte tlačivo Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby
 3. Aby sme mali prehľad, kto nám poukázal svoje 2%, kópiu oboch tlačív odovzdajte na tréningu poprípade nám ju zašlite (stačí aj fotku).
 4. Do 31. marca 2021 alebo najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie (POZOR toto sa môže meniť preto odporúčame dodržať radšej dátum 31.03.2021.) doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska. V prípade potreby Vám vieme s týmto pomôcť.

V prípade že používate vlastné tlačivá údaje o nás sú (poprípade si môžete vytlačiť predvyplnené tlačivá):

Obchodné meno (Názov): Občianske združenie Kobudo Kai

Právna forma: Občianske združenie

IČO/SID: 30857333

Sídlo: 82101 Bratislava, Nezábudková 812/54

Aby sme mali prehľad, kto nám poukázal svoje 2%, zaškrtnite prosím v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.

 

TLAČIVÁ:

Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnost

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby

 

Fyzická osoba

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

 1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu. (Údaje o nás nájdete vyššie)
 2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2020 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2021 buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR). V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť.

 

Právnická osoba

Ak ste právnická osoba:

 1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu. (Údaje o nás nájdete vyššie)
 2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2020 uplynie 31. marca 2021 a v tejto lehote je povinnosť daň aj zaplatiť.

Budocamp 2020

By | Uncategorized | No Comments

Po dlhej pauze ste sa tento víkend opäť mohli zúčastniť tradičného letného semináru. Kvôli sťaženej situácií sa však tento rok výnimočne nekonal v Modre, ale v našom domácom dojo v Bratislave.

Vedenia sa ujal sensei Raoul Vogel (7.dan IOGKF Rakúsko) za pomoci senior inštruktorov zo Slovenska, Igor Vakoš (5.dan IOGKF Slovensko), Michal Macák (5.dan IOGKF Slovensko) a Ilona Szőcs (5.dan IOGKF Rakúsko).

Nakoľko aj pri cvičení je potrebné dodržiavať bezpečnosť, účastníci si vyskúšali tréning v bezpečnej vzdialenosti. Na karate tréningoch sme sa zamerali na základnú techniku, cvičenci mohli získať veľa inšpirácie aj na tréningoch s virtuálnym partnerom, prípadne silovým tréningom pre bojové umenia. Na Kobudo tréningoch sme oprášili svoje vedomosti so sai (kovový trojzubec) a bo (palica).

Semináru sa zúčastnili ľudia z celého Slovenska aj Rakúska. Sme radi, že sme sa opäť mohli všetci stretnúť a spoločne si zacvičiť. Fotky aj video z Budocampu 2020 nájdete na našej facebookovej stránke.

Tešíme sa na vás na ďalšom seminári a užite si letné slnko.

PS: V júli a auguste pokračujú naše letné tréningy.

PODPORTE NÁS SVOJIMI 2% – 2020

By | Uncategorized | No Comments

VÁŽENÍ PRIATELIA , PODPORTE NÁS SVOJIMI 2%

Vopred Vám ďakujeme za darovanie 2% z dane pre náš klub. Budeme vďačný, keď informáciu o možnosti poukázania 2 % z dane dáte aj svojím priateľom a takto nám pomôžete rozvíjať náš klub.

ĎAKUJEME !!!

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov:

1. Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane (VZOR TLAČIVA POTVRDENIE).

3.  Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

4.  Do Vyhlásenia (VZOR TLAČIVA VYHLÁSENIE) napíšete sumu, ktorú nám chcete poukázať.

5.  Aby sme mali prehľad, kto nám poukázal svoje 2%, zaškrtnite prosím v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (v našich tlačivách predvyplnené).

6.  Spravte si kópiu oboch tlačív a originály oboch tlačív, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

7.  Kópiu oboch tlačív odovzdajte na tréningu.

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech nášho klubu.

V prípade, že potrebujete pomôcť vypísať alebo zaniesť tlačivo na daňový úrad neváhajte nás kontaktovať, radi Vám pomôžeme. Nezabudnite však, že musíte požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania a to je možné len do 15.02.2020!

B. Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2020:

1.  Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

2.  V daňovom priznaní v časti: VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona uveďte údaje  o našom klube (viď. nižšie) a sumu ktorú nám chcete poukázať. POZOR IČO prijímateľa sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 číslic, nepoužité polia ostávajú prázdne:

Obchodné meno (Názov): Občianske združenie Kobudo Kai

Právna forma: Občianske združenie

IČO/SID: 30857333

Sídlo: Nezábudková 812/54, 82101 Bratislava

3.  Aby sme mali prehľad, kto nám poukázal svoje 2%, zaškrtnite prosím v daňovom priznaní  kolónku:

4.  Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2020) na Váš daňový úrad.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

8th Okinawa Traditional Karate Ceremony

By | Uncategorized | No Comments

Je polovica októbra a vonku sa ozvalo babie leto. Teplé počasie nám vracia spomienky na leto, letné prázdniny a dovolenky. Preto si spolu trochu zaspomíname.

Toto leto sa totiž 11 zástupcov Kobudo Kai/IOGKF Slovakia vypravilo na druhý koniec sveta, do samotného rodiska Karate, na Okinavu. Po cca 20 hodinách letu s dvomi prestupmi, sa konečne dostali do cieľa a vo večerných hodinách sa ubytovali. Nebola to však cesta za oddychom do teplých krajín, i keď tepla tam bolo až-až. Bola to cesta za novými vedomosťami. Karate organizácia IOGKF (International Okinawa Goju- ryu Karate Federation), ktorej súčasťou sme už takmer 15 rokov, pod vedením sensei-a Moria Higaonna (10. Dan) organizovala na počesť svojho 40. výročia vzniku seminár pod názvom 8th Okinawa Traditional Karate Ceremony. Podľa oficiálnych zdrojov sa tejto udalosti zúčastnilo 1500 karatistov z celého sveta a nám bolo cťou tam mať našich zástupcov.

Účastníci boli roztriedený pri registrácií do skupín, podľa stupňov technickej vyspelosti a štyri dni cvičili pod dohľadom inštruktorov z celého sveta, medzi ktorých patrili napríklad Sensei Bakkies Laubscher (9. Dan, Južná Afrika), Sensei Kazuo Terauchi (9. Dan, Japonsko), Sensei Tetsuji Nakamura (7. Dan, Japonsko/Kanada), Sesnei Ernie Molyneux (8. Dan, Veľká Británia), Sensei Katsuya Yamashiro (7. Dan, Okinawa), Sensei Masukazu Kuramoto (7. Dan, Okinawa) a veľa ďalších.  Do jedného dojo sa však toľko ľudí nedá zmestiť, preto tréningy prebiehali súčasne v Karate Kaikan (3. Dan a vyššie) a v Budokane (žiacke stupne a čierne pásy do 2. Danu).

Každý deň všetci absolvovali spoločnú rozcvičku a následne sa presúvali k svojím skupinám, s ktorými ich čakali 4 tréningy, každý pod vedením iného inštruktora. Za štyri dni mal každý čo robiť, aby splnil v tropických podmienkach vysoké štandardy vyžadované od jednotlivých Senseiov. Niektorý si posvietili na techniku v kihon a kata tréningoch, iný cvičencov spotili kumite zápasmi a ďalší im potrápili hlavu rôznymi kombináciami ippon kumite. Nič neostalo zabudnuté.

Na udržovanie úrovne celej organizácie dozerala legenda okinawského Goju Ryu a zakladateľ IOGKF,  Sensei Morio Higaonna (10. Dan, Okinawa), ktorý osobne viedol spoločný tréning pre všetkých 1500 karatistov a neskôr učil jednotlivé skupiny, pričom každej sa veľmi dôkladne venoval. V prípade, že sa niekto zranil, k dispozícií bol Majster Rendo Sugimoto a jeho žiaci, ktorí pomocou starej japonskej medicíny Amagi-ryu všetkých opäť postavili na nohy.

Po štvrtom dni tréningu sa všetci stretli na obrovskej Sayonara párty plnej dobrého jedla, piva a zábavy. Jednotlivé krajiny sa mohli predstaviť na pódiu a predviesť svoje pripravené čísla. Niektorý si zaspievali, niektorý tancovali. Ku kvalitnej Sayonara párty samozrejme patrí utužovanie priateľstva medzi jednotlivými krajinami. Naša organizácia nás spája do jednej veľkej karate rodiny a podujatia ako je toto, sú toho dôkazom.

Posledným dňom celej akcie bolo Master demonstration na ktorej Majstri z celého sveta predstavili princípy tréningu a samotného cvičenia karate. Celá ceremónia sa začala spoločným zacvičením kata Sanchin, čoho sa zúčastnili všetky čierne pásy IOGKF prítomné na seminári.

Po skončení celej akcie IOGKF sa však cesta slovenskej výpravy neskončila a pokračovala do Karate study center v Yomitane, kde si spoločne všetci zatrénovali v krásnom prostredí Okinawské Kobudo. Ešte zopár dní preskúmavali krásy ostrova a po drobných komplikáciách sa úspešne presunuli do Tokia a neskôr do Kyota.

Po takmer troch týždňoch sa všetci šťastne vrátili domov, s neopísateľnými spomienkami a obrovským množstvom nových vedomostí a samozrejme priateľov. Veríme, že aj vy rovnako krásne spomínate na svoje leto a jedného dňa sa pridáte k ďalšej výprave za poznaním karate, na Okinawu.

V zložke Fotky môžete nájsť zopár záberov z tejto neuveriteľnej cesty a vidieť, akej veľkej Karate rodiny sme súčasťou.

Ďalšie fotky nájdete na nasledujúcom odkaze: http://kobudo.eu/fotky/

15. Budocamp, Modra, 2019

By | KobudoKai | No Comments

Ako lepšie odštartovať leto než v Modre.

Tento rok sa konal na začiatku prázdnin už 15. ročník Medzinárodného Letného Budocampu, už tradične v Modre. V teplom počasí sa stretlo cez päťdesiat odhodlaných karatisov z celého Slovenska, ale aj Čiech a Rakúska. Seminár viedol sensei Raoul Vogel  (7. Dan IOGKF, Šéfinštruktor IOGKF Rakúsko). Asistovali mu Sensei Michal Macák (4. Dan IOGKF),  Sensei Igor Vakoš (4. Dan IOGKF, 4.Dan Okinawa Kobudo) a  Sensei Ilona Szöcs (4. Dan IOGKF).

Na spoločných tréningoch sme si znova upevňovali základnú techniku, ale tiež sme sa pozreli na zúbok základom zápasov, ktoré sme si vyskúšali aj vo dvojiciach, ale tiež hodom a pákam. Základom Goju ryu je kata Sanchin a preto aj tento raz sme s ňou absolvovali tri súboje (hlava, telo, duch).

Na rozdelených tréningoch si účastníci mohli vyskúšať prácu s tonkwou v podaní Gendai Kobuda, ale tiež sa mohli zúčastniť aj tréningu tradičného okinawského kobuda. Na seminári ste tiež mohli zažiť tréning s Tanto, vyskúšať si oyo bunkai na rôzne kata, zdokonaliť sa v kopaní na geri tréningu, zopakovať si san dan gi a naučiť sa zopár nových pák. Nakoľko program bol naozaj nabitý, niekto sa z toho mohol zvaliť aj na zem. Aj sa zvalil. Všetci. Hnedé pásy a vyššie absolvovali tréning padania takže mali dosť času sa trochu pováľať na žinenkách. Znie to ľahšie než to naozaj je.

Po tvrdej práci si každý zaslúži odmenu a preto v sobotu večer sa väčšina stretla na pive a kofole. V sobotu večer bola tiež možnosť degustácie vína. Samozrejme sme nezabudli aj na mladších účastníkov, ktorým odmenou bola vynikajúca Modranská zmrzlina.

V nedeľu poobede tiež prebiehali skúšky žiackych a majstrovských stupňov. V klube máme niekoľko nových stupňov kyu ale tiež nových držiteľov čiernych pásov.  Chiara Tereková (1.Dan IOGKF), Maria Starovska (1.Dan IOGKF), Tomáš Mateáš (1.Dan IOGKF), Branislav Dobrotka (1.Dan IOGKF).

Všetkým gratulujeme a držíme palce pri ďalšom tréningu.

Termín: 5.7.2019 – 8.7.2019
Miesto: Modra

Spring gasshuku kobudo, HB, 2019

By | Uncategorized | No Comments

Koncom mája pricestoval Sensei Kenyu Chinen (9. Dan Okinawa Shorin-ryu Karate a 9. Dan Okinawa Kobudo) opäť do susednej Českej republiky, aby nám odovzdal svoje vedomosti z Okinawského karate a kobudo.  Siedmi zástupcovia klubu Kobudo Kai sa zúčastnili tréningov Okinawského kobuda.

Na seminári sme prevetrali svoje vedomosti s kovovým trojzubcom sai a dlhov palicou Bo, pričom čierne pásy absolvovali tréning s „kosáčikmi“  Kama a prešli si aj kata s Nunti. Znova panovala výborná atmosféra v celom dojo a na seminári sa stretlo mnoho národností. Do Čiech pricestovali ľudia z Poľska, Slovenska, Maďarska, Nemecka aj Francúzska a samozrejme z celých Čiech. Na spoločnej sayonara párty sme preto utužovali medzinárodné vzťahy nad dobrou večerou a českým pivom.

Cez víkend tiež prebiehali skúšky na majstrovské stupne dan zo Shorin ryu karate a Okinawa kobudo. Z klubu Kobudo Kai skúšky úspešne zložili: Sensei Igor Vakoš (4.Dan Okinawa kobudo), Róbert Becza (1.Dan Okinawa kobudo) a Katarína Baraníková (1.Dan Okinawa kobudo)

Ďakujeme sensei za výborný víkend a že ste nám opäť ukázal, že má význam, čo robíme. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Termín: 25.5.2019- 26.5.2019

Miesto: Havlíčkuv Brod

13. jarný seminár kobudo

By | KobudoKai | No Comments

Len tri týždne po Okinava Kobudo seminári v Havličkovom Brode, prijal naše pozvanie sensei Ján Kopecký (6.Dan Okinawa Shorin-ryu Karate, 4.Dan Okinawa Kobudo) aj do Bratislavy.

S tréningami sa začalo už v piatok vo večerných hodinách, kedy sa konal tréning pre vyššie technické stupne. Na tomto tréningu si cvičenci zacvičili s Bo, nunchaku a tiež si mohli vyskúšať, aké ostré môžu byť Kamy.

V sobotu prebiehal celodenný tréning s prestávkou na spoločný obed. Doobeda si ľudia prevetrali vedomosti s Bo a Sai pri základných technikách Hojo Undo a taktiež svoje schopnosti v spolupráci s partnerom. Poobede dostali šancu sa predviesť aj nunchaku a tonkwa. Opäť sme sa držali pravidla: „Najdôležitejší je základ“

Po poobednom tréningu sa konali skúšky na žiacke stupne Okinawa Kobudo . Sme radi, že všetci úspešne zložili skúšky a gratulujeme. Len nezabudnite, vaša ďalšia príprava sa už začala.

Sensei Ján Kopecký, ďakujeme za skvele strávený víkend a, že si docestoval z Čiech, aby si nám opäť niečo nové odovzdal.

Taktiež by sme radi poďakovali nášmu senseiovi Igorovi Vakošovi (4.Dan Okinawa Goju-ryu Karate, 3.Dan Okinawa Kobudo) za zorganizovanie tohto seminára a tiež za jeho pomoc na celom seminári.

Tešíme sa na ďalšie Jarné semináre Kobudo.

Termín: 13.4.2019

Miesto: Bratislava

Ďalšie fotky nájdete galérii.

Kobudo Kai na Slavcon 2019

By | Uncategorized | No Comments

Uplynulý víkend sa v Bratislave konal ďalší ročník festivalu SlavCon.
My sme sa ho zúčastnili ako účinkujúci a to práve v podobe vystúpenia v sobotu v predpoludní (27. 4. 2019).

Naše vystúpenie bolo v daný deň ako prvé v poradí, čo vždy prináša zmiešané pocity a stres. Organizátori festivalu sa však pohotovo vynašli a vytvorili skvelé prostredie a atmosféru.

Na vystúpení si diváci mohli pozrieť ako to u nás vyzerá na tréningu karate a kobudo. Boli odprezentované vybrané kata a práca vo dvojici. Okrem naučených a vopred pripravených ukážok, mali účastníci možnosť vidieť aj improvizovaný súboj.

Účasťou na podobných akciách sa snažíme nezainteresovaným osobám priblížiť náš klub a to, ako cvičenie u nás vyzerá.

 

Kobudo Kai na Animeshow 2019

By | KobudoKai | No Comments

Posledný marcový víkend sa v Dome kultúry Ružinov konal festival Animeshow. Základom akcie je ázijská kultúra, ku ktorej neodmysliteľne patria aj bojové umenia. Na pódiu bojových umení bolo predstavené taichi, kung-fu, jiu jitsu, kobudo, iaido, kendo, krav maga a karate.

Na tento ročník bol prizvaný aj klub Kobudo Kai, ktorého zástupcovia predstavili tradičné okinavské Karate a Kobudo. Návštevníci festivalu si mohli prísť pozrieť ako sa tieto bojové umenia cvičia a tí odvážnejší z publika si mohli cvičenie vyskúšať priamo na pódiu. Odvážlivci z publika sa naučili základné techniky so zbraňami aj bez nich. Aby si však
uvedomili, že udierať do vzduchu nestačí, pár krát si každý udrel aj do lapy. Počas ukážok si ľudia mohli vypočuť niečo z histórie, filozofie a tréningu karate a kobudo.

Ďakujeme za možnosť ukázať ľuďom tieto krásne bojové umenia. Tešíme sa na ďalšie ročníky a veríme, že budú aspoň tak úspešné, ako bol tento.

Kde: Bratislava, Dom kultúry Ružinov
Kedy: 29.3.2019- 31.3.2019