was successfully added to your cart.

Tanbo je dvojstopová palica. Niekedy sa môžeme stretnúť aj s názvom Nuntibo/Nuntebo. Práca s ňou sa podobá systému Arnis, alebo tiež Modern Arnis, aj keď je o niečo jednoduchší. V dnešnej dobe sa môžeme stretnúť s praktickým využitím Tanbo u policajných zložiek, ktoré túto zbraň používajú ako gumený, alebo drevený obušok. O používaní Tanbo sú záznamy v kronikách z 15. – 16. storočia. Podľa týchto záznamov sa však práca s Tanbo praktikuje „Koryu spôsobom“, čo znamenalo jednoduchý protiútok zameraný Katai (tvrdým) smerom na okamžitú elimináciu protivníka úderom do hlavy, alebo zlomením kostí. Viac sa využívajú švihové techniky, ktoré sú vzhľadom k dĺžke zbrane rýchle a efektívne. Cieľom takýchto švihov sú hlavne ruky, hlava, rebrá a podobne. Táto zbraň sa dá používať nielen v páre, ale aj samostatne. Pri párovom použití sa palice stávajú doslova predĺžením našich rúk a rýchlosť, ktorou sa dá vyvinúť pri našej obrane, je vskutku pozoruhodná. Blok a protiútok by mali splynúť v jednu neprerušovanú akciu. Nasledovať by potom mala rýchla smršť úderov, ktorá pošle protivníka k zemi. Pri zaháňacích technikách sme schopný okolo sebe vytvoriť nepreniknuteľnú bariéru z tvrdého dreva z ktorej vystreľujú nebezpečné údery. Pokiaľ Tanbo používame ako samostatnú zbraň, potom sa sebaobrana veľmi podobá na prácu s Hanbo. Aj preto je v systéme Kobudo Kwai VIP zaradená práve do systému s Hanbo na vyšších technických stupňoch. Môžeme s ňou súpera účinne blokovať, udrieť, ale aj zachytiť, zapáčiť, hádzať. Vďaka svojej dĺžke je ideálna pre boj na zemi a na transport súpera Hoci sú tieto zbrane jednoduché a relatívne malé, v rukách skúseného bojovníka predstavujú nebezpečnú výhodu. Musíme však mať neustále na pamäti, že Kobudo nie je len prostriedok sebaobrany, ale aj celoživotnú cestu sebazdokonaľovania.

Pripravil: Igor Vakoš